بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران

بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران

بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران

فهرست مطالب

پيشگفتار
بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران
حمل و نقل جاده اي بار
حمل يك سربار و دو سربار
طبقه بندي كالا در حمل و نقل
كالاهاي با بسته بندي ( packedCargo)
كالاهاي بدون بسته بندي ( UnpackedCargoorLooseCargo)
كالاهاي فله ( BulkCargo)
شرايط عمومي بسته بندي براي حمل و نقل
ايمني بار
شيوه هاي مختلف مهار كالا در روي وسيله نقليه
حصار زدن بار
بسته بندي با تسمه يا زنجير (LashingDown)
قفل كردن
مورد استفاده از تسمه يا زنجير
تكيه گاههاي محكم كردن
طريقه مهار وسايل نقليه چرخدار
ماشين هاي راه سازي
كانتينرها
ويژگي كانتينرهاي مخصوص حمل كالا
كانتينر مخصوص كالاهاي بسته بندي شده
كانتينر ويژه حمل كالاهاي خشك
كانتينر عايق دار يا يخچالي
كانتينر روباز
كانتينر مخصوص كالاي فله و مايع
كالاهاي غلطان
مهار كردن
تهويه
نكات مهم در ايمني بسته ها در وسايل حمل و نقل ( Lashing)
CMR
تاريخچه
تعريف CMR
مزيت
تفاوت عمده كنوانسيون CMRبا كنوانسيون TIR
تفاوت عمده كنوانسيون CMRبا كنوانسيون TIR
سازمان هاي بين المللي مربوط به حمل و نقل جاده اي
اتحاديه بين المللي حمل و نقل جاده اي (IRTU)
فدراسيون بين المللي راه (IRF)
انجمن بين المللي دائمي كنگره هاي راه (PIARC)
فدراسيون بين المللي اتومبيل (IFA)
فدراسيون بين المللي اتحاديه كارگزاران حمل و نقل بار (FIATA)
كميته هماهنگي شاهراه آسيايي
سازمان كنفرانس اسلامي (CIC)
حمل و نقل زميني
حمل و نقل دريايي
كنوانسيون حمل و نقل بين المللي جاده اي (C.M.R)

   

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + چهار =